فهرست
آقایون مسئول فدراسیون و کمیته اخلاق!اگه خطر منشا و حاج صفی و شجاعی رفع شد، لطفا به ماجرای سروش سعیدی و کارتای پایان خدمت جعلیم ورود کنین. البته اگه تو حوزه مسئولیت شماست!
۵۶ ۲
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر