فهرست
رم بعد از ژولیوس سزار، گاریبالدی و موسولینی همیشه رم بوده و باشکوه. بالاتر از هر امپراتور و دیکتاتوری. اما از فردا بدون فرانچسکو توتی این شهر یه چیزی کم داره؛ حداقل برای ما عاشقای فوتبال
۴۰ ۴
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر