فهرست
هر سال تعداد زیادی از دانش‌آموزان ما در المپیادهای علمی جهانی رقابت می‌کنند و حتما تعداد زیادی دانش‌آموز اسرائیلی هم آنجا هستند. هر سال تعداد زیادی مقالهٔ علمی ایرانیان در نشریه‌های بین‌المللی منتشر می‌شود که شامل نوشته‌هایی از سرزمین‌های اشغالی هم هستند. پژوهشگران ما در کنفرانس‌هایی بین‌المللی شرکت می‌کنند با حضور پژوهشگرانی از اسرائیل. ایران عضو فدراسیون‌های جهانی‌ست که اسرائیل هم عضو آنهاست. حرکت جناب داورزنی و موجی که به راه انداخت انگار باید پایان‌بخش دهه‌ها پافشاری بر رفتاری غیرعقلانی باشد. وقتش رسیده که مسئولان هم مثل مردم بفهمند که راه حمایت از مظلوم و انزجار از ظالم، معلّق زدن و سیرک اجرا کردن در محضر ظالم نیست.
تردید ندارم که اسرائیل حکومتی نژادپرست و انسان‌ستیز است.
۶۲ ۸
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر