فهرست
کاظم سیدعلیخانی از ستاره هایی نبود که بخاطر حاشیه در ذهن ها رسوب کند. اما بازیکن خوبی بود . دفاع جلوزن محمد پنجعلی از آنها بود که اگر توپ رد می شد بازیکن رد نمی شد. خوب سر می زد و خوب تکل می زد. برای تماشاگران امجدیه ای اواخر دهه 50 و واوایل دهه 60 او هم یکی از نسل ستاره های سوخته بود که زمانی بازیکن فیکس تیم محبوب پایتخت شدند که فیکس بودن مترادف ستاره بودن و متمول بودن نبود
۴۲ ۲
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر