فهرست
مسابقه #سوپرجام در کشورهای صاحب فوتبال مثل یک جشنه برای شروع فصل جدید فوتبال که برای بازگشت هیجان فوتبال به طرفداران و آماده کردن اون‌ها برای شروع فصل جدید انجام میشه و البته کسب سود اقتصادی؛ وقتی هیچ‌کدام از این دلایل برای ما موضوعیت نداره پس بهتره برگزار نکنیم!
۵۱
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر