فهرست
فوتبال حرفه ای است. مربی حق دارد بازیکنش را شخصن انتخاب کند. حق دارد روی نام جذب شده های قبلی خط بکشد و رک بگوید نمی خواهم. همان کاری که حمید درخشان کرد. همین کاری که علی کریمی می کند. اما این وسط بعضی ها هم هستند که فرق می کنند. اتفاقن ایرانی نیستند. اتفاقن ادعای جوانمردی و این حرفها ندارند. تا آخر با بازیکنهایی که قراردادشان به هر نحو در باشگاه ثبت شده ادامه می دهند ولو آنکه آن بازیکن بابک حاتمی باشد که قهرمانی را از تیمتان بگیرد. ولو آنکه سوشا باشد که نصف فصل به خاطر حاشیه نباشد، آن وقت هم که باشد مطمئن نباشد. ولو آنکه آن بازیکن نورمحمدی باشد که هر بار که وارد زمین شده، تیمت بازی برده را با باخت و مساوی عوض کرده باشد. وسط هیاهوی فوتبال حرفه ای گاهی اتفاقهایی می افتد که بد نیست آدم به خاطرش کمی مکث کند و برای بعضی ها کف مرتب بزند.
۶۲ ۲۲
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر