فهرست
دعوا به سادگی یک واکنش است؛ تفاوت میان آنها که با دیدن این خنده و شور و این هیجان لبخند می‌زنند به زندگی، و آنها که در این تصویر چیزهای دیگر می‌بینند. اینجانب لبخند می‌زند و دلش گره می‌خورد به اردبیل و خوش است.
آی اسپورت - #4d99b90a
۴۴ ۵
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر