فهرست
اول ممنونم تیرک دروازه...بهترین وقت ممکن یار دوازدهم شدی...
دوم ممنونم ازت لنگ ترشتگن...
سوم ممنونم ازت معجزه که هستی...
و در نهایت ممنونم ازت لوییز انریکه که در بهترین فرصت به بازیکنان اعلام کردی فصل بعد دیگر بارسلونا نخواهی ماند!
۵۱
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر