فهرست
دارم فکر میکنم که سال ها بعد قراره چه ویژگی از بیرانوند به جز پرتاب دست هایش روایت شود... و همچنان فکر میکنم!!
۷۹ ۷
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر