فهرست
بیش از پنج ماه گذشت!
مرد پرتغالی پس از هشت سال ایران را ترک کرد. هشت سال پر از روزهای غرور آفرین، شور انگیز و گاه غم انگیز. پایکوبی کردیم، اشک ریختیم، افتخار کردیم و در همه حال کنار هم ماندیم. پس از چند سال بالاخره سرمربی تیم ملی به کار خود پایان داد، مربی که با تمامی موفقیت هايش در این اواخر منتقدان بسیاری پیدا کرده بود!
ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی بلژیک حالا به ایران آمده و اکنون تمام نگاه ها به سوی اوست و در همه حال با کارلوس کیروش مقایسه می شود. حال مردم از او بازی تهاجمی تر، جسورانه تر و شجاعانه تر می خواهند. آقای ویلموتس مردم ایران چشم انتظارند، هنوز به عشق دست یافتن به روياهای خاک خورده قدیمی با عشق به مستطیل سبز چشم می دوزند و انتظار می کشند.
۳۹ ۹
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر