فهرست
‏سوال جدی: کدام از شما، وقتی بفهمید محسن مسلمان و مهدی طارمی از یک نامزد حمایت می کنند، نظرتان را تغییر می دهید تا به آن نامزد رای دهید؟
۸۸ ۲۱
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر