فهرست
یحتمل دوناروما هم تو مصاحبه ای تحت جو گفته بود:
"تا هر وقت هوادارا بخوان تو میلان میمونم"
وگرنه این حجم از خشونت بعد از تمدید نشدن قرارداد؟ چرا؟ :/
پرتاب دلار تا وسط زمین؟ چگونه؟ :))
۵۲ ۸
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر