فهرست
جناب آقای ساکت به عنوان سرپرست تیم ملی منصوب شدند تا زین پس کسی حضور ایشان در کنار تیم ملی را مورد سوال قرار ندهد.
ما که نمی‌دانیم ولی شاید روی دیوارهای فدراسیون هم مثل جلسات هیأت‌مدیره سریال هیولا، قاب «خدایا ما را در حال خدمت بمیران» روی دیوار باشد!
۳۸ ۲
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر