فهرست
مسلمه که انگیزه ای وجود ندارد برای بازیکنانی که سالهاست در مرکز توجه هستند.مهم ترین دلیل بُرد در بازی با تیم پرقدرت لهستان حضور بازیکنان اکثرا جوانی بود که حریصن برای بُرد و دیده شدن..انگیزه ی فراوانی دارند برای نشان دادن توانایی هاشون..فقط از تیمی مثل ایران بر می اومد سِت ای که به راحتی میتونست ببره رو واگذار کنه..با قاطعیت میتوان گفت که وقت بازنشستگی معروف و موسوی و ... فرا رسیده است.
۸۱ ۱۶
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر