فهرست
تصویری از بخش باقی مانده از استادیوم ویسنته کالدرون شهر مادرید، استادیوم خانگی اسبق اتلتیکومادرید که تبدیل به اتوبان شده.
آی اسپورت - #5f3d8379
۲۳
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر