فهرست
طرح روز: با جدایی امری، حالا اوزیل فرصت خواهد داشت تا بتواند دوباره ارزش هایش را ثابت کند و در ترکیب اصلی آرسنال خوش بدرخشد. آیا او سلاح مخفی لیونبرگ خواهد بود؟
آی اسپورت - #5f6475a8
۱۲
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر