فهرست
شاید هیچ قاب دیگری نتواند مثل این قاب تلخ، حال و روز پرسپولیس را توضیح بدهد. محمد انصاری در این عکس، همان پرسپولیس است. تیمی خسته، زخم خورده با بغضی سنگین که غرور نمی‌گذارد شکسته شود. پرسپولیس اما هنوز ایستاده است. گرچه با کمک عصاهایی که که انگار از قبل می‌دانستند حتی «امروزِ پرسپولیس» هم بی حادثه نمی‌‌گذرد.
آی اسپورت - #5f6e6bf2
۱۲۰۰
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر