فهرست
یکی از اساسی ترین مطالبات اجتماعی ورزشی کشور، حضور آزادانه ی بانوان در استادیوم هاست. با رای درست و گام برداشتن در مسیر اعتدال میشه مسیر سخت دستیابی به این حق رو کمی و فقط کمی هموارتر کرد. کسی رو انتخاب کنیم که به برابری حقوق زن و مرد احترام بگذاره و بشه مسائل اینچنینی رو ازش طلب کرد.
۴۹ ۹
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر