فهرست
هرچقدر گرشاسبی بیشتر به توافق اولیه با برانکو و تمدید قرارداد تا چند روز آینده تاکید میکند؛ ما دلمان بیشتر جوش میزند! هنوز خاطره او میماند نیمار در ذهنمان باقیست، راستش را بخواهید از نظر مدیران بارسا ستاره آن ها هم مشکلی برای ماندن در نیوکمپ نداشت!
۸۱ ۳
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر