فهرست
منصوریان برابر سپاهان بازی کردن با دست برنده را دید. او دید جوانانش چه کارهای بلدند. ولی او فهمید باید از این به بعد چه کند؟ حضور رحمتی به جای حسینی، اضافه شدن چشمی و کنار رفتن حقدوست، بازی کردن حیدری و نیمکت نشین شدن برزای و بازگشت رابسون به ترکیب و حذف مجید حسینی؛ چقدر این اتفاقات ملموس هستند و قابل پیش بینی.
۴۳ ۲
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر