فهرست
تنها چند ساعت به حساس ترین بازی این هفته پریمرلیگ مانده. جدالی که یک طرف قصه را به ساری و تفکرات ایتالیایی، وصل می کند و طرف دیگر را به ژوزه مورینیو. مردی که هیچوقت دربرابر ایتالیایی ها سرسازگاری را کوک نکرد. نه کلودیو رانیری و نه آنتونیو کونته. ریشه به واژه تحقیر بر میگردد. جایی که مورینیو قول داده بود هرگز تحقیر نشود. اما دوفصل پیش در استمفوردبریج و ۸ فصل پیش توسط رم رانیری، تحقیر شد. امروز شغل ایتالیایی موفق تر خواهد بود یا مردی به اسم مورینیو؟
آی اسپورت - #69a1e9b2
۲۰ ۳
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر