فهرست
دیروز: هفت بازیکن پرسپولیس به دستور کارلوس کی‌روش به ایران برگشتند
امروز: دستیاران سرمربی تیم ملی به دستور کارلوس کی‌روش به ایران برگشتند
فردا: بقیه بازیکنان تیم ملی به دستور کارلوس کی‌روش به ایران برگشتند
پس فردا: بازیکنانی که به تیم ملی دعوت نشده بودند به دستور کارلوس کی‌روش به ایران برگشتند
پسون فردا: مسافران پرواز 437 به مقصد دوبی به دستور کارلوس کی‌روش به ایران برگشتند
پس پسون فردا: خانواده محترم رجبی به دستور کارلوس کی‌روش به ایران برگشتند
پس پس پسون فردا: مهاجران ایرانی ساکن دوبی به دستور کارلوس کی‌روش به ایران برگشتند
پس پس پس پسون فردا: دیگه کسی دوبی نبود، کارلوس کی‌روش و خرزو خان به دستور کارلوس کی‌روش به ایران برگشتند!!
۶۰ ۷
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر