فهرست
شهرداری مشهد برای تدریس در کارگاه آموزشی «رفع اثربخش تعارضات تیمی» از برانکو دعوت کرده.
۱۹ ۲
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر