فهرست
افعی ها پس از مورینیو، هیچوقت تا این حد احساس خوشبختی نمی کردند. اسپالتی از اینتر یک تیم موفق ساخته و اگر فوتبال آنها را دیده باشید مثل ما از کیفیت پرشیچ، اشکرینیار، والرو، ایکاردی و دالبرت شگفت زده شدید.
خرید های منطقی و مفید، فوتبال با برنامه و هجومی و انسجام در فاز دفاعی نتیجه حضور یک سرمربی کاربلد در باشگاه و مدیریت موفق سونینگ است.
کوروانورد حالا نفس راحتی می کشد و آرامش به سکوهای جوزپه مه آزا برگشته است... تا باد چنین بادا.
آی اسپورت - #6d4f66cb
۴۷ ۱
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر