فهرست
تبریک جالب سال نوی چینی به سبک ستاره‌های #پاری‌سن‌ژرمن؛ نام آنها در بازی روز گذشته به زبان چینی پشت پیراهن‌شان نوشته شده بود.
آی اسپورت - #6e5d80be
۲۲
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر