فهرست
وقتی از صائب تبریزی نظرشو درباره ی پرسپولیس پرسیدن گفته: خوش آن گروه که مست بیان یکدیگرند.
۱۲۰ ۱۰
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر