فهرست
چه می‌شود که یک جوان ملی پوش مستعد مثل #سردار_آزمون اینطور از قلب و مهر هموطن هایش فاصله می گیرد و مورد ناسزا و‌ کنایه قرار می گیرد؟ قطعا بخش مهمی از پاسخ در ناآگاهی سردار از اصول درست استفاده از رسانه ها و نابلدی در زمینه ی رفتار حرفه ای اجتماعی است.

ویترینی که سردار آزمون از خودش جلوی دیدگان ملت خسته ی ایران گذاشته، ناامید کننده تر از کاری است که او باید در مستطیل سبز انجام می داده و نداده. جوانک مستعدی که شاید تعریف فعلی از میزان بلوغ اجتماعی و فردی لازم و مناسب برای زندگی و فعالیت حرفه ای دور از کشور و خانواده را به طور جدی با چالش مواجه کرد.
۷۰ ۷
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر