فهرست
فوتبال ما فقط مصاحبه ی کارشناسی شده آقای کارگردان رو کم داشت. دیگه همین هم مونده مقابل کشور های مظلوم و ستم دیده ، پهلوانانه رفتار کنیم و سعی کنیم با زدن گل‌های کمتر روحیه جوانمردی فوتبالمون رو به رخ جهانیان بکشیم.
۱۰۲ ۱
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر