فهرست
هیچکس پای تلویزیون به مرز سکته نمی رود. هیچکس در ورزشگاه، دل و روده اش طوری نمی شود و مغزش به دهنش نمی آید. هیچکس آب توی دلش تکان نمی خورد.
همه مطمئن هستند که یک صفر می بریم حتی وقتی هنوز داور سوت شروع را نزده. همه مطمئن هستند که اگر بیشتر نزدیم، یکی را کم کم می زنیم. همه مطمئن هستند که دروازه مان باز که نمی شود، هیچ، «فوت» هم نمی خورد.
ممنونیم بابت نگران نکردن هیچکس
ممنونیم بابت مطمئن کردن همه
پ.ن: برسد به دست جناب آقای کارلوس کی روش
۷۶ ۳
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر