فهرست
مکرون، رئیس جمهور فوتبالی فرانسه پس از بازدید از تمرینات مارسی از گارسیا، پیراهن فرانچسکو توتی را هدیه گرفت.
آی اسپورت - #7cd86e41
۲۲
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر