فهرست
سعید رمضانی: «مگر فوتبال فقط یک تیم است؟ اگر اینگونه است، کاری کنند آن تیم با خودش بازی کند و لیگ را با همان یک تیم برگزار کند!»
یک تیم آقای رمضانی؟ نه قربان! یک تیم نیست. یک لیگ است. ایرادی ندارد. لیگ را تعطیل کنید. اما باید تکلیف همه چیز مشخص شود دیگر: تیم قهرمان. سهمیه‌های آسیایی. تیم‌های سقوط کننده. اما اگر فقط جان آدم‌ها برای‌تان مهم است انصافا زیاد روی سهمیه آسیایی‌تان اصرار نکنید که خیرخواهی‌تان هم زیر سوال نرود.
۷۶ ۲
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر