فهرست
کاش دروغ 13 امسال، فقدان منصورخان پورحیدری بود. کاش دروغ 13 امسال می شد مرگ مرد همیشه آبی تاریخ. کاش می گفتند رفتن منصورخان فقط یک دروغ 13 بوده. کاش بعد از انتشار این دروغ 13، خودش حرف می زد و خنده های آبی اش را نثارمان می کرد. بعضی وقت ها، دروغ ها هم قشنگ هستند. مثل همین دروغ دوست داشتنی.
۱۳۵ ۳
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر