فهرست
بخواهیم یا نخواهیم برد تیم‌ملی، برد کیروش است، موفقیت‌ تیم‌ملی، موفقیت #کی‌روش است و قهرمانی تیم‌ملی ما، قهرمانی کی‌روش است. هر کاری کنیم، جدا از کی‌روش نیستیم اما ما جز اول آن برد، موفقیت و قهرمانی هستیم.
۴۸ ۵
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر