فهرست
به‌راحتی نباید از این‌مساله گذشت...باید در تاریخ ورزش بانوان‌ این کشور ثبت کرد این‌رویداد رو که مائده برهانی اولین‌لژیونر تاریخ والیبال بانوان ایران است ؛ با تلاش و عرق ریختنی که‌ هرگز‌ دیده نمیشود ، اما مهم این است که‌ با تمام‌سختی ها و موانع خواست و به هدفش رسید.
۴۵ ۲۱
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر