فهرست
نبود زنان در ورزشگاه یک درد است، حضور گزینشی تعدادی از زنان چند درد. حضور گروه دست‌چین شده یعنی هیچ کدام از دلیل‌هایی که برای نبود «زنان» در ورزشگاه بیان می‌شود اعتباری ندارد؛ زنان هستند، ولی به انتخاب خودمان. فقط به شما اعتماد نداریم و برای ما ارزشی ندارید.
۷۹ ۳
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر