فهرست
دیدید این دخترهایی که در عروسی «هیچ رقمه» زیر بارِ رقص نمی‌روند و قسم و آیه که بلد نیستم آما وقتی بلند می‌شوند غوغا می‌کنند که بیا و ببین؟ حالا حکایت نفت آبادان است که با «نمی‌خوام»، «نمیام»، «تمایل ندارم» به زور وارد میدان شد و سپاهان مدعی را حذف کرد! اگر دیدید فردا با همین بی‌تمایلی تا فینال حذفی رفت تعجب نکنید.
۶۴ ۷
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر