فهرست
جواب جدی: "حمایت هیچکدوم از بازیکن های محبوب یا رقیب، تفاوتی در رای من ایجاد نمی‌کنه." ولی قطعا رفتارشون و تک تک کلماتشون تو تشویق ها و احترامم نسبت بهشون تاثیرگذاره. قطعا برای من پرسپولیسی، امثال مهدی رحمتی، حتی اگر رقیبان نامحبوبی هم باشن، از امثال مهدی طارمی محترم تر و دوست داشتنی تر خواهند بود.
۷۸ ۳۳