فهرست
برای حضور در کنفرانس خبری آنهم از جنس آسیایی اش باید هم فرشینگ بود و هم ریتم پاندولی داشت، چون در غیر این صورت تسلط بر کلمات از دست می رود و حرف های نامربوط بر زبان جاری می شود به شکلی که فرد مورد نظرتعریف و ترتیب اعداد را هم فراموش کرده و یادش می رود که «یک» کدام است و «دو» چیست .
۱۶۲ ۲۹
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر