فهرست
وای به حال رويانيان... اگر ماجرای كسر شش امتياز اتفاق بيفته ؛ تو رو بايد محاكمه صحرايی كرد و وسط ميدان ميدان آزادی رسوات کرد؛ وای به حالت
۱۴۵ ۱۳
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر