فهرست
شجاع؛ اولین نمایش در دفاع راست/ شجاع برای اولین بار در ترکیب تیم کالدرون، ۷۷ دقیقه در پست دفاع راست بازی کرد و پس از ورود شیری، به مرکز خط دفاعی رفت. بر اساس آمار یازده با ۶۸ پاس و دقت پاس ۸۴ درصد، نمره فنی ۶.۷ گرفت.
آی اسپورت - #9814a1aa
۶
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر