فهرست
اینکه داور، در تصمیم گیری اشتباه میکنه، یه حرفه و اینکه قانون رو نمیدونه، یه حرفه دیگه! اکبریان البته در هر دو قسمت درخشان ظاهر شد.
۷۴ ۱۳
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر