فهرست
به ندرت به یاد می‌آورم #کی‌روش و سرمربی‌های پیشین تیم ملی مجموعه‌ی بی‌حرف و حدیثی از بازیکن‌ها رو به تیم ملی دعوت کرده باشن! همیشه بازیکن‌هایی هستن و نیستن که آدم رو به یاد این جمله ی بی معنی بندازن که «مربیگری سلیقه ایه»! ولی مربیگری تیم ملی یک کشور نباید سلیقه ای باشه! این تیم حق آماده‌ترین بازیکن‌های یک کشوره
۹۹ ۱۰
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر