فهرست
1403؟ شیب؟ بام؟
اصلا مسائل فنی رو فراموش کنیم جناب منصوریان.
"ورشکستگی محض" باشگاه شما؛ بدهکاری به عالم و آدم؛ حضور در جمع ولخرج ترین ها؛ و گذروندن همین امروز و فرداهای نزدیک با "من بمیرم و تو بمیری"، نشون میده این حرف ها چقدر پایه و اساس داره!
شما بی خیال فرداهای دور شو لطفا.
۱۵۷ ۱۰
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر