فهرست
اولین دوره مسابقات لیگ کودکان کار و خیابان روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار خواهد شد. سیاوش جعفریان، مسئول برگزاری و اسپانسر این مسابقات در نشست خبری لیگ فوتبال کودکان کار گفت:« آرزوی این کودکان، بازی در زمین چمن است.»
۳۰ ۲
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر