فهرست
۶ و ۴ همیشه کری‌خوانی نیست، گاهی یک نشانه و علامت غیرکلامی برای معرفی تیم مورد علاقه است، نیازی به شال و پرچم باشگاه هم ندارد.
جایگزین بهتری به جای نشان دادن این اعداد دارید؟
۶۶ ۱۱
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر