فهرست
این تصویر را تا همیشه در یاد داشته باشید، و سال‌ها بعد با سینه‌ای سپر به این و آن نشانش دهید. از «هواداران واقعی» بگویید، از ردِ درد بگویید، از آرزوی‌های سخیف این و آن بگویید، از لغو بازی‌های تدارکاتی و لغو اردوها بگویید، از تحریم‌ استوک‌ها بگویید، از بی‌مهری‌ها و صدرنشینی گروه مرگ بگویید. حال اگر حتی صد گل هم از قهرمان جهان و اروپا بخورند فدای سر شما ملی‌پوشان غیور ایران‌مان. اما؛
به آنی که روی زمین افتاده بگویید که «مردمت» تا پاسی از شب در خیابان‌ها عطر غرور و شادی را دوباره احساس کردند، به او بگویید از اوین تا سرپل‌ ذهاب، از کازرون تا تهران سراسر سرور شد. نمی‌دانم بنویسم یا که نه؛ به درک می‌نویسم، به آنی که روی زمین افتاده است بگویید: اگر پرستش به شما کفر است من کافرِ اولم خدا می‌داند
آی اسپورت - #a7eea323
۹۱ ۴۱
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر