فهرست
محمد مایلی‌کهن باز هم روی احمدی‌نژادی خودش را بروز داد؛ اینکه به ناپاک بودن اموال کسی بدون اینکه سندی داشته باشیم اشاره کنیم فقط از عهده چنین نگرشی برمی‌آید؟ چندسال قبل هم این ادعاها را داشت و فردایش جهان فوتبال سند ثبت‌نام چند دستگاه ماشین به نام مایلی‌کهن را منتشر کرد.
۳۸ ۶
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر