فهرست
آن‌هایی که دیگران را تحقیر می‌کنند موجودات حقیری‌اند، انگل‌هایی که از خون تمسخر، خودبرتربینی و دیگرضعیف‌پنداری زندگی می‌کنند. کسی که درباره فوتبال نظرش را می‌گوید خودش را برای کل‌کل و حتی گاهی فحش و بد و بیراه آماده می‌کند اما خطی حتی برای فحش و کل‌کل هم هست که عبور از آن عبور از ارزش‌های انسانی است و زیبایی اختلاف نظر و رقابت فوتبالی را زشت می‌کند. اشتباه نکنید، درباره خودم حرف نمی‌زنم. کافی است به کامنتی که برادر برزو یا هر کسی به نام او زیر توئیت خانم انسان گذاشته‌اند نگاه کنید تا متوجه شوید درباره چه چیزی حرف می‌زنم. یا بهتر است نگاه نکنید. این‌طور وقت‌ها بهتر است این‌طور افراد را نادیده بگیری تا حداقل از لذتی که از «دیده شدن با تحقیر دیگران» می‌برند محروم شوند.
۴۷ ۱۱
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر