فهرست
همه ما در لحظات تنهایی،دلتنگی، خستگی، ناامیدی، نیاز داریم تا یک نفر عاشقمون باشه. وتو تنها نیستی #صلاح، ما عاشقتیم. یک ملت برای یک امید.
آی اسپورت - #ba62098f
۳۷
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر