فهرست
حداکثر خلاقیتی که میشه برای انتشار نام ۱۱نفر اصلی پرسپولیس پیش از آغاز هر بازی به خرج داد، تغییر ترتیب و توالی اسامی هست!
ترکیب های برانکو «همان همیشگی» ترینِ تاریخه.
۵۱ ۱۵
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر